Find dygtig advokat Lemvig online

22 august 2018
Astrid Pedersen
Find dygtig advokat Lemvig online

Mange af os oplever i løbet af livet, at vi får brug for advokat bistand. Det kan for eksempel være, når en slægtning dør, og testamentet skal gennemlæses i forbindelse med bodeling. Eller vi står i den ulykkelige situation, at vi skal skilles fra ægtefællen, og der opstår uenigheder – eksempelvis omkring samvær og forældremyndighed, eller deling af overskud ved salget af fælles ejendom.

Hvis du har startet egen virksomhed, vil du uden tvivl få brug for vejledning og rådgivning fra erhvervs advokater – for eksempel når der skal udfærdiges og gennemlæses kontrakter, afgøres tvistigheder mellem kunde og leverandør, og sidst – men ikke mindst – i forbindelse med den nye persondata forordning, også kendt som General Data Protection Regulation (GDPR), som volder virksomheder af alle typer og størrelser store kvaler i disse dage.

Professionel og kyndig advokathjælp fra Ret&Råd

Ret&Råd er en sammenslutning af advokater med hver sit speciale område. Hvis du vælger at kontakte Ret&Råd i forbindelse med private eller erhvervsrelaterede problemer, som har at gøre med jura, er du sikker på, at du vil få dine behov dækket. Det kan godt være vanskeligt at overskue kompleksiteten af sin sag, især hvis den ikke synes at falde inden for eet specifikt område, men er sat sammen af flere forskellige – som hvis du for eksempel står over for en skilsmisse, som både involverer samvær og forældremyndighed, deling af aktiver, og andre tvistigheder. Her kan du med Ret&Råd være sikker på, at du får kompetent advokatbistand fra dygtige advokater, som kan trække på hinandens viden og kompetencer gennem hele forløbet.

Også som virksomhedsejer eller tegningsberettiget for en virksomhed kan du regne med advokatbistand af høj kvalitet fra Ret&Råd. I tilfælde af, at den nødvendige viden om et sagforhold ikke findes på kontoret Ret&Råd Lemvig, har Ret&Råd mulighed for at hente denne ind fra andre Ret&Råd advokater, som har kontorer i hele landet. Læs mere på ret-raad.dk

Flere Nyheder