Hvem kan udvikle behov for en alkoholbehandling?

Overskriften her burde måske mere retvisende være: Hvem kan udvikle et misbrug, så de får behov for en alkoholbehandling? Men udover at den overskrift ville være for lang, så hænger et misbrug af alkohol – forhåbentligt – også ofte sammen med, at man får brug for en efterfølgende behandling. Det er rigtig svært at sige med sikkerhed, hvorfor nogle mennesker udvikler afhængighed af alkohol, mens andre kan styre deres drikkeri. Tiden har vist, at der er visse sociale lag, der er mere tilbøjelige til at drikke end andre, men det er langt fra ensbetydende med, at druk er forbeholdt bestemte segmenter i samfundet – overhovedet.Read More →

Alkoholbehandling uden bevilling?

Var du klar over, at det ikke er alle former for steder, der udbyder alkoholbehandling, hvor de er helt åbne omkring deres forretningsmodel eller behandlingsformer? Det hænger blandt andet sammen med, at siden så mange danskere lider af et alkoholproblem, så har mange lyssky personer fået øjnene op for det lukrative i at udbyde hjælp til disse mennesker, men hvor parolen og den skjulte dagsorden egentlig er, at man vil tjene penge på disse sagesløse mennesker. Man kan mene, dette er uetisk, og det er vi helt enige i, for hvor der her ikke er tale om for eksempel et indbrud hos en ældre borgerRead More →